Namoonni akka isaan gara Waaqayyootti deebi'an gargaaruu

Maat 28:18-19

Iddoo jaalalli dhugaa itti jireenya namaa geeddaru

1 E. Yoha 4:7-9

Hundumtuu gara isaa akka dhufu Waaqayyo in fedha

1ffaa Xim. 4:2

 • Qorannaa MQ

  Qorannaa MQ

  Yeroo hundaa roobii sa'a 18:00-19:00 qorannaa macaafa qulqulluutu jira.

  More
 • Suuraa

  Suuraa

  Ilmaan keenya ijoollummaa isaaniitti akka biqila guddina tolee,

  More
 • Cuuphaa

  Cuuphaa

  Egaa dhaqaa maqaa abbaatii fi ilmaatti, kan hafuura qulqulluuttis.

  More
 • Kadhata

  Kadhata

  Yeroo hundaa sanbata duraa sa'a 14:00 eegalee kadhatatu jira.

  More

Oduu & Beeksisa

Barumsa macaaf qulqulluu

Yeroo hundaa roobii sa'a 18:00-19:00 tti Qorannaan macaaf qulqulluu jira.

Haala yeroo ammaa sabni keenya biyyaa keessa jiru ilaalchisee

Rakkoo yeroo ammaa saba keenya irra gahaa jiru ilaalchisee Waaqayyoo duratti dhiheesina. Akka dhuufattis kadhata keessan keessatti yaadadha.